Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

GOSODIAD CELFYDDYDOL RHODFA Llandrindod

By CELF, Mar 19 2021 07:13AM

‘sblash o gelfyddyd, lliw a barddoniaeth mewn amserau anodd’


Bydd Celf o Gwmpas, elusen gelfyddyd ac iechyd hir sefydlog wedi ei lleoli yn Llandrindod, Powys, yn trefnu gosodiad celf awyr agored parhaol mawr ynghanol Llandrindod ar 23ain o Fawrth. Ariennir y gwaith yn rhannol gan arian a weinyddir gan Gyngor Sir Powys a'i gefnogi gan Bargain Buys. Bydd y gwaith yn cynnwys saith o baneli mawr yn ymestyn dros bellter o ryw wyth deg metr, yn dangos rhai safleoedd allweddol ac adeiladu yn Llandrindod. Yr artist yw Andrew Smith sydd wedi ymgymryd â phrosiectau celfyddydol cymunedol yng Nghaerdydd a dinasoedd Ewropeaidd arall ac roedd yn cyn Gyfarwyddwr celfyddyd gain ym Mhrifysgol Bangor.


Yn ychwanegol, mae Celf o Gwmpas wedi cael ei ariannu i gyflogi bardd a fydd yn treulio ei amser yn y dref, i siarad â phobl leol a cheisio dal naws y dref a’i phensaernïaeth Fictoraidd hyfryd.


Cysylltwch

gyda Paul Jays

01597 850306

07931860717


WELCOME TO OUR BLOG: