Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

Celf o Gwmpas - Ymddiriedolwyr Newydd (swyddi gwirfoddol)

By CELF, Jun 9 2021 02:04PM

Mae Celf o Gwmpas yn elusen celfyddydau cymunedol wedi'i lleoli yn Llandrindod, Powys, sydd ag ymrwymiad cryf i gynhwysiant, cyfranogiad ac amrywiaeth. Rydym yn creu prosiectau, arddangosfeydd a chyfleoedd preswyl sy'n cynnig cyfleoedd i gymryd rhan, datblygu arferion artistig a chefnogi cynhwysiant cymdeithasol.


Ers 1997 mae Celf o Gwmpas wedi datblygu dealltwriaeth sylweddol o anghenion a dyheadau ein cyfranogwyr. Mae’r ddealltwriaeth hon i’w gweld yn ein gwerthoedd ac yn ein gwaith parhaus gydag oedolion, pobl ifanc a phlant. Rydym yn parhau i gynhyrchu a chreu trwy raglen hyfforddi a gweithdai arloesol, arddangosfeydd oriel, dangosiadau a pherfformiadau.


Ar hyn o bryd, rydym yn edrych i benodi aelodau newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae croeso arbennig i ymgeiswyr a fydd yn dod ag amrywiaeth ychwanegol i'r bwrdd gan ategu at sgiliau’r ymddiriedolwyr presennol. Rydym ni’n chwilio am ymddiriedolwyr sydd â sgiliau a/neu brofiad mewn cyllid elusennol, cefndir mewn gweinyddu’r celfyddydau a siaradwyr Cymraeg yn benodol.


Nid oes angen profiad blaenorol o fod yn ymddiriedolwr - gallwch ddarganfod mwy am y rôl ar wefan y Comisiwn Elusennau ar www.gov.uk


Os oes gennych ddiddordeb bod yn ymddiriedolwr Celf o Gwmpas, ac eisiau rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] gydag “Ymddiriedolwyr newydd” fel pwnc y neges, ynghyd â’ch manylion cyswllt a bydd ein cadeirydd, Paul Jays mewn cysylltiad.

Add a comment
* Required

WELCOME TO OUR BLOG: